EBC, BREMSEKLOSER. V-PAD HALVSINTRET KOBBER

EBC, BRAKE PADS. V-PAD SEMI SINTERED COPPER
Semi-Sintered brake pads that combine the highest qualities of an organic brake pad with the endurance of a sintered equivalent brake pad. The Vee brake pad range are designed for the heavy cruiser/streetbike market as a replacement brake pad. Low heat generation and offer reduced rotor galling and extended life and can be used to replace organic or sintered brake pads. ECE R 90 approved. Note: Check your local MCS dealer or the MCS sales department for exact type of approval and validity on bike model and years on the test report.

Fits: > Front & rear: 08-22 Touring; 06-17(NU)V-Rod. Front: 09-13 & 19-22 Trikes; 2022 RH975 Nightster

kr 413

Halvsintrede bremseklosser som kombinerer de høyeste kvalitetene til en organisk bremsekloss med utholdenheten til en sintret tilsvarende bremsekloss. Vee-bremseklossserien er designet for det tunge cruiser/streetbike-markedet som en erstatningsbremsekloss. Lav varmegenerering og gir redusert rotoroppheting og forlenget levetid og kan brukes til å erstatte organiske eller sintrede bremseklosser. ECE R 90 godkjent. Merk: Sjekk din lokale MCS-forhandler eller MCS-salgsavdelingen for nøyaktig type godkjenning og gyldighet på sykkelmodell og årstall på testrapporten.

Passer til: > Foran og bak: 08-22 Touring; 06-17(NU)V-Rod. Foran: 09-13 & 19-22 Trikes; 2022 RH975 Nightster

Produktnummer: 915457 Kategori: Stikkord: ,